La PIME, la gran oblidada de la gestió de Recursos Humans

Per les seves característiques i raons diverses, és normal trobar-te que en una PIME no existeixi l’àrea de Recursos Humans. Podríem dir que les raons més habituals d’aquest fet són les següents: […]