Organització líder

Una Organització líder en Gestió de persones és una Organització on la qualitat de vida és superior que en altres Organitzacions. Són aquells ecosistemes organitzatius en els que tothom hi voldria pertànyer.

L’Organització del segle XXI hauria de ser capaç de tenir identificat el talent òptim dins de  la  seva  organització  i  sobretot  de  dotar  aquest talent  –  i  quan  parlem  de  talent volem  dir  persones  –  dels  àmbits  i  elements  de  treball  adequats  a  la  seva  capacitat, aquest és el repte de l’Organització del segle XXI.

No es tracta només de tenir unes bones definicions de llocs de treball, bona tecnologia, objectius ben marcats…, sinó d’ubicar a les persones en l’àmbit més adequat al seu talent i potencial,  i ser capaços  d’invertir en els elements  facilitadors  del desenvolupament d’aquest talent i potencial.

I  tot  això  per  què?  (potser  es  pregunta  algú). Per el  gran  impacte  que té en els resultats individuals, els del equip i en els de tota l’Organització. Sense oblidar-nos de l’impacte en la salut i el clima organitzatiu.

A  l’Organització del S.XXI és difícil  d’assolir un resultat òptim sense creativitat  i d’innovació. Aquests dos elements depenen en gran part de la capacitat que tinguem com Organització i com a líders d’equip, de crear l’espai adequat per facilitar-los.

L’Organització en la qual els objectius venen marcats des de “dalt” no crec que sigui la que  defineixi  l’Organització del  segle  XXI. L’Organització  del  segle XXI  és  una Organització  dinàmica,   en  què  les  persones  i  els equips tenen molta més responsabilitat en relació al seu propi lloc de feina, no només en assolir els objectius sinó en COM s’assoleixen aquests objectius.

Per  tant,  ser  capaç  d’integrar  les  capacitats,  el  talent  i  el  capital  humà  amb  els objectius  organitzatius, i  fer-ho d’una forma dinàmica i relativament consistent en el temps, és el que per a  mi  definirà  una gestió  excel·lent  en  l’àmbit  de  gestió  de persones  que  possiblement  té a veure  menys  amb  la gestió  dels  Recursos Humans i més amb la idea de l’aprofitament de les capacitats disponibles del Capital Humà dins de l’Organització.

Si  partim  d’aquesta  idea  com  a  Organització,  com  a gestors  i  líders  de  persones… segurament  farem que les nostres organitzacions,  els  nostres  equips  i  totes  les persones  que  els  formen,  siguin  líders  i  en  conseqüència  aconseguirem  millors resultats, i ajudin a gaudir d’ecosistemes més saludables.