Les persones com a a avantatge competitiu

En termes de màrqueting, un avantatge competitiu és una superioritat que una empresa té respecte a una altra.

PER A SEGUIR SENT COMPETITIVA, una empresa ja no només ha de pensar en diferenciar-se pels seus productes o serveis. Cal que ho faci també per les persones que en formen part.

Aquest canvi suposa 6 reptes importants per a les empreses:

1. Un canvi de mentalitat empresarial. Cal sentir “de veritat” que les persones no són només un mitjà per assolir l’avantatge competitiu (producte o servei), sinó que són el propi avantatge competitiu.

2. Escollir a les persones més adequades. Són aquelles que compleixen amb els requisits competencials del lloc de treball, alhora senten passió pel que fan i estan alineades amb la nostra cultura i valors.

3. Màxima aportació de valor. Cal preguntar-nos si tothom està el màxim temps possible durant una jornada laboral, fent allò pel que aporta més valor. Si la resposta és NO, estem perdent competitivitat.

4. Fomentar els elements facilitadors i potenciadors de talent. Cal crear un ecosistema organitzatiu que incentivi la creativitat, la innovació, la comunicació i el feedback.També que ens permeti identificar el talent, canalitzar-lo i aprofitar-lo. No ens podem permetre desaprofitar el talent i fins hi tot perdre’l.

5. Una política de RH més clara, transparent i participativa. L’àrea de RH ha de ser agent de canvi, un aliat per a les altres àrees i un punt de referència en aquest camí cap a la màxima aportació de talent i potencial.

6. Passar d’un lideratge limitador i controlador, a un lideratge transformador. Cal “empoderar” a les persones, tractar-les com adultes, completes i plenes de recursos. Passar del control, al seguiment i a la confiança.

Avui, ben entrat al S.XXI, les persones són un factor clau (avantatge competitiu) per assolir els reptes de present i futur de qualsevol Organització, i diferenciar-se així dels seus competidors. A més a més d’aconseguir una empresa més competitiva, com a conseqüència del que hem comentat, assolirem un ecosistema organitzatiu més rendible, eficient i saludable.

Si vols, et pots descarregar AQUÍ l’article en pdf, publicat per “Món Empresarial” el primer trimestre de 2016.