COACHING I CONSULTORIA DE RH

RENDIBILITAT, EFICÈNCIA I SALUT ORGANITZATIVA

LIDERATGE · ALINEACIÓ D’EQUIPS · MOTIVACIÓ · POLÍTIQUES DE RH

4 ELEMENTS ESSENCIALS PER MILLORAR EL TEU LIDERATGE... I LA TEVA INFLUÈNCIA!!

Uneix-te ara a la nostra comunitat i descarrega't GRATIS un vídeo exclusiu per convertir-te en un/a millor líder i en una persona enormement influent

M’agrada adaptar els continguts a les necessitats i al context de cada equip o Organització. Des del 2008 he impartit més de 1.000h de formació i més de 200 conferències en Organitzacions públiques i privades, entitats, associacions, congressos, cambres de comerç, escoles de negoci, universitats i escoles.

M’allunyo del dogmatisme, del voler quedar bé o d’aparentar alguna cosa que no sóc. El meu estil és clar, planer i directe. No busco impressionar, busco facilitar un espai d’aprenentatge, fer reflexionar, inspirar i crear consciència.

L’objectiu d’aquestes formacions i conferències és donar eines útils i senzilles per a una gestió de persones eficient, rendible i saludable. Hi ha molta formació al mercat, però no n’hi ha tanta que s’adapti a l’entorn PIME i que alhora estigui basada en la pròpia experiència del formador, i per tant, en casos reals.

M’agrada crear el clima i el context adequat per a fomentar l’aprenentatge, la participació i la interacció on tots aprenem de tots.

Formats de formacions / conferències / workshops

Tots els programes proposats s’adapten a les necessitats i interessos de les Organitzacions o equips, podent ser flexible tant en hores com en mòduls.

La metodologia utilitzada és dinàmica i promou la interacció, la reflexió i la pràctica. Els continguts estan basats en els meus coneixements i sobretot en la meva experiència en casos reals, com a consultor de RH, Psicòleg d’Organitzacions, Coach i facilitador sistèmic.

M’encanta que les persones interactuïn, participin i que tothom s’enriqueixi de les experiències d’uns i dels altres. M’agrada acabar les meves formacions i/o conferències amb compromisos d’acció per al canvi.

 “El resultat d’una formació s’ha de mesurar per la integració i l’aprenentatge de nous hàbits i metodologies, per l’aplicació posterior en el lloc de treball i pels canvis personals que s’esdevenen de la reflexió i la nova consciència”

Josep Moulines

FORMACIONS / CONFERÈNCIES / WORKSHOPS

GESTIÓ EFICIENT DE PERSONES (RH) PER A PIMEs

Introducció

L’àrea de Recursos Humans a l’empresa dins de les denominades Pime, sol ser una àrea jove o inexistent en moltes ocasions. Això porta al fet que les Pimes tinguin una gran necessitat d’una major formalització i estructura en tot el relacionat amb la gestió de persones. Cada vegada més, la gestió del talent i els intangibles com la confiança, la motivació, el compromís … són claus per aconseguir resultats que ens portin a ser més rendibles, eficients i competitius en l’entorn actual.

Només aquelles Pimes que sàpiguen gestionar al seu personal i als seus equips per portar-los al seu màxim potencial, i a posar a disposició de l’ecosistema organitzatiu tot el seu talent, seran empreses que podran diferenciar-se i ser altament eficients i competitives.

Per a això, cal desenvolupar líders i dirigents que puguin enfrontar-se a aquests reptes des d’una correcta visió sobre les persones, la seva gestió i desenvolupament, alhora que saben aplicar elements facilitadors perquè aquestes persones i equips ofereixin la seva millor versió i desenvolupin tot el seu potencial.

Dominar les eines tangibles i els elements intangibles és clau per a la PIME del present i futur.

Objectius

El Programa de GESTIÓ EFICIENT DE PERSONES (RH) PER A PIMEs proporciona als directius i dirigents participants la formació necessària, teòrica i pràctica, perquè puguin:

 • Desenvolupar i actualitzar el seu coneixement sobre els mètodes i conceptes aplicables en Recursos Humans.
 • Sensibilitzar-se amb una visió on les persones són vistes i tractades com un avantatge competitiu.
 • Millorar l’impacte de les polítiques de gestió del talent i de inversió en elements facilitadors d’una cultura organitzacional rendible i responsable.
 • Desenvolupar un criteri i visió generalista de l’Àrea de Recursos Humans i les polítiques clau a aplicar en un entorn PIME.
 • Compartir i debatre les tendències a partir del contacte amb altres directius i dirigents d’altres sectors o indústries que estiguin davant reptes similars als seus.

Participants

Els participants al programa són professionals i empresaris amb experiència, que poden estar ocupant càrrecs de responsabilitat en l’àrea gerencial, Recursos Humans, Administració i Finances. El curs va dirigit també a directius que, des de qualsevol altra àrea funcional, estiguin interessats a conèixer les polítiques més adequades de gestió i relació amb els seus equips i col·laboradors.

Currículum

 1. Estructura organitzativa i planificació de Recursos Humans
 • La realitat empresarial de la PIME i el seu entorn. Identificació i comprensió dels factors que ens obliguen al canvi.
 • Recursos Humans com una àrea estratègica
 • La cultura organitzativa i el seu paper en l’estratègia.
 • La planificació de recursos humans.
 1. Escollint a les persones més adequades
 • El reclutament i la selecció de personal per a no experts.
 • Elements clau de l’encaix persona – organització.
 • Entrevistes de selecció. Tipus, claus, errors i solucions.
 1. Contracte psicològic i integració a l’empresa
 • L’acollida i la integració de nou personal.
 • Detecció i gestió de talent.
 • La gestió per competències.
 • Introducció a un sistema de gestió d’acompliment.
 1. Formació i desenvolupament de persones
 • Anàlisi i descripció de llocs de treball.
 • Detecció de necessitats formatives. El pla de formació.
 • Els plans de carrera, de successió i de polivalències.
 • La desvinculació, un moment clau.
 1. Comunicació i màrqueting de Recursos Humans
 • Mites de la comunicació. Quan i per què comunicar.
 • Els estils de comunicació.
 • L’escolta activa.
 1. La motivació en l’entorn professional
 • Motivació i necessitats.
 • Les claus més importants per motivar a partir de l’ecosistema laboral i de les relacions.
 • Test de motivació del meu sistema organitzatiu. Anàlisi de resultats i pla d’acció.
 1. L’estratègia a través del lideratge i el treball en equip
 • Les claus per a un lideratge inspirador, transformador i responsable.
 • Relacions potents per generar equips o sistemes relacionals que multipliquen.
 • Dinàmica sistèmica. El facilitador pregunta, l’equip respon.

Metodologia

El format del programa combina presentacions teòriques, útils per elaborar un marc conceptual general sobre cada tema específic, i material exemple de processos o procediments a utilitzar en cadascuna de les polítiques presentades.

Els continguts s’alimenten de la realitat del dia a dia empresarial i van dirigits a l’orientació a resultats.

En les sessions de treball es posarà especial èmfasi en la immediata aplicació pràctica dels coneixements impartits, afavorint, a més, el constati contrast de l’experiència entre professor i participants.

A més del material a utilitzar en les sessions de treball, combinarem amb diferents metodologies:

 • Rol-playing amb casos pràctics
 • Vídeos exemple
 • Desenvolupament de casos pràctics
 • Dinàmiques grupals

Format

Aquest programa és en format conferènciaformació o workshop.

Durada

La durada d’aquesta formació pot anar d’entre 28h – 40h depenent del nombre de participants i de les necessitats de l’organització o empresa. Els mòduls es poden modificar, combinar o reduïr segons les necessitats.

PROPERES EDICIONS DEL PROGRAMA

A través de la Cambra de Comerç de Barcelona – Maig/Juny 2017 – 7 mòduls 35h – 820€

Edició en OBERT a Barcelona – Juliol 2017 – 6 mòduls 28h – 675€ – PLACES LIMITADES – Lloc

 • Divendres 7 de juliol 2017 – 15:30 a 20:30 (5h)
 • Dissabte 8 de juliol 2017 – 9:00 a 14:00 (5h)
 • Divendres 14 de juliol 2017 – 15:30 a 19:30 (5h)
 • Dissabte 15 de juliol 2017 – 9:00 a 14:00 (5h)
 • Divendres 21 de juliol 2017 – 15:30 a 20:30 (4h)
 • Dissabte 22 de juliol 2017 – 9:00 a 14:00 (5h)

Inscripcions >>

Per més informació pots contactar amb mi a través del formulari

COM REALITZAR ENTREVISTES DE FEEDBACK D’ACOMPLIMENT

Introducció

 Vivim en un entorn professional exigent i veloç. El que fem avui era per a ahir. Alhora cada vegada és més important tenir clar què s’espera de cada un de nosaltres i també quin és el resultat de la nostra feina.

Anem de pressa i ens costa asseure’ns amb les persones per valorar els resultats assolits, plantejar objectius i dissenyar plans d’acció que millorin el resultat de la nostra feina, així com fomentar el desenvolupament professional de cada un.

Sembla incoherent, per una part hi ha la necessitat de parlar però no tenim temps, o no sabem com fer-ho, o ens costa afrontar aspectes “delicats” de la feina…

 Objectius

 El Programa de COM REALITZAR ENTREVISTES DE FEEDBACK D’ACOMPLIMENT proporciona als participants la formació necessària, teòrica i pràctica, per a que puguin:

 • Sensibilitzar-se en la importància de la realització d’entrevistes de feedback i treure’n un major rendiment.
 • Aprofitar l’oportunitat de l’entrevista per a desenvolupar una comunicació més assertiva, autèntica i eficaç.
 • Fomentar un lideratge més participatiu, influenciador i saludable. Ser millors líders.
 • Rebre eines que permetran instaurar un sistema homogeni de relació professional dins de l’organització o empresa.
 • Conèixer més i millor a les persones (talent, potencial, inquietuds, preocupacions) per poder-nos anticipar.
 • Crear relacions professionals basades en el respecte, l’autenticitat i la confiança.
 • Afavorir la motivació, el compromís i el sentit de pertinença dels empleats/des.
 • Conèixer el mètode més útil i productiu per a tractar els resultats i els objectius.
 • Establir una relació basada en l’objectivitat i l’equitat.

Participants

Els participants al programa són Organitzacions, empreses o persones que senten una veritable necessitat d’homogeneitzar una forma de realitzar les entrevistes de feedback d’acompliment. Alhora busquen una metodologia per a realitzar entrevistes de feedback d’acompliment de foma constructiva i potenciadora del seu lideratge i influència personal.

Currículum

 1. Com realitzar entrevistes de feedback d’acompliment de forma constructiva
 • Per a què entrevistes de feedback?
 • D’on venim i on anem en això d’avaluar?
 • Beneficis i objectius de les entrevistes de feedback.
 • Per què tractar objectius quantitatius i qualitatius?
 • La importància del marc de l’entrevista.
 • El model d’entrevista de feedback i les seves fases.
 • Rol-Play
 • Els errors més freqüents i com evitar-los.

Metodologia

La dinàmica de la sessió es desenvolupa en dues parts diferenciades. Una primera part teòrica, en la qual sensibilitzem al participant de la importància i dels beneficis que suposa formalitzar entrevistes de feedback en la relació superior jeràrquic – col·laborador.

En aquesta primera part també introduïm els aspectes més rellevants a tenir en compte per a la preparació de les entrevistes de feedback, tant des del punt de vista de la pròpia reunió (fases per a una reunió de feedback constructiva), com dels factors que influeixen en ella (lloc de realització, moment adequat per realitzar-la…).

La segona part és dinàmica i participativa. Els participants practiquen les fases de l’entrevista a través d’un exercici de role-playing. Acabarem compartint l’experiència en grup.

A més del material a utilitzar en les sessions de treball, combinarem amb diferents metodologies:

 • Rol-playing amb casos pràctics

Format

Aquest programa és en format conferènciaformació o workshop.

 Durada

La durada d’aquesta formació pot anar d’entre 3h – 6h depenent del nombre de participants i de les necessitats de l’organització o empresa.

PROPERES EDICIONS DEL PROGRAMA

A través de la Cambra de Comerç de Barcelona – 6h – 180€

Edició en OBERT a Barcelona – Juliol 2017 – 5h – 150€ – PLACES LIMITADES – Lloc

Per més informació pots contactar amb mi a través del formulari

BENESTAR A LA FEINA: ELS SECRETS PER ACONSEGUIR UN BON CLIMA LABORAL

Introducció

 Tots som conscients que el clima laboral és un factor important en el dia a dia de les persones a la feina. Un bon clima laboral genera entusiasme, motivació, felicitat…i millora la productivitat. Un mal clima és tot el contrari i provoca la pèrdua de la motivació i compromís amb l’empresa, el projecte…i fa que ens plantegem buscar una nova feina.

Objectius

 El programa de EL CLIMA LABORAL – FACTORS I CLAUS DE MILLORA proporciona als participants la formació necessària, teòrica i pràctica, per a que puguin:

 • Conèixer els 4 factors més importants que incideixen i afecten al clima laboral.
 • Sensibilitzar-se i prendre consciència del impacte d’aquests factors en l’ecosistema organitzatiu i en les persones.
 • Conèixer el símptomes i els riscos més importants del mal clima laboral.
 • Saber com influir i prendre mesures per a generar bon clima laboral.
 • Conèixer les eines més adequades d’anàlisi del clima.
 • Participar en una dinàmica sistèmica per aprofundir en l’aprenentatge i la consciència del clima laboral.

Participants

El programa va dirigit a empresàries i empresaris, directives i directius, responsables d’àrea, comandaments intermitjos i/o persones que tenen un equip de persones al seu càrrec, que tenen interès en millorar el clima laboral de les seves organitzacions, empreses o equips.

Currículum

 1. El clima laboral – factors i claus de millora
 • Factors millora del clima laboral
 • Claus de cada factor que influeixen en el clima laboral
 • Símptomes i riscos d’un mal clima laboral
 • Mètodes d’anàlisi i presa de consciència
 • Dinàmica grupal sobre el clima laboral

Metodologia

 La dinàmica de la sessió es desenvolupa en dues parts diferenciades. Una primera part teòrica, en la qual sensibilitzem al participant sobre els factors més importants que influeixen en el clima laboral i quins aspectes són claus a l’hora de tractar o afrontar.

En aquesta primera part també parlarem dels símptomes i riscos d’un mal clima laboral per que puguem reflexionar si ens hi trobem en el nostre entorn organitzatiu. També veurem els principals mètodes d’anàlisi del clima laboral i la seva utilitat.

La segona part és dinàmica i participativa. Els participants participaran d’una dinàmica grupal que els permetrà aprofundir en l’aprenentatge i al consciència sobre el tema tractat en la sessió.

A més del material a utilitzar en les sessions de treball, combinarem amb diferents metodologies:

 • Dinàmica grupal sistèmica

Format

Aquest programa és en format conferència o workshop

Durada

La durada d’aquesta proposta pot anar d’entre 2h – 4h depenent del nombre de participants i de les necessitats de l’organització o empresa.

PROPERES EDICIONS DEL PROGRAMA

Programa realitzat a través del CINC – Centre Internacional de Negocis de Catalunya.

HORARIS DEL PROGRAMA
18:00 a 20:00 Girona

18:30 a 20:30 Barcelona

Per més informació pots contactar amb mi a través del formulari

ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ EFICAÇ PER A SER MÉS PRODUCTIUS

Introducció

Sovint gestionen múltiples tasques, tots tenim diferents responsabilitats i objectius en tots i cada un dels rols que adoptem tant d’aspecte personal com professional, a tot això hem de sumar-hi tots aquells aspectes que no depenen de nosaltres i no controlem…al final sentim que podríem gestionar millor el nostre temps i les prioritats.

En aquesta formació proposem prendre consciència de la nostra percepció del temps i la seva gestió. A través d’un anàlisi previ veurem quines són les nostres dificultats, els aspectes que més ens costen i les seves conseqüències. Ens endinsarem en nosaltres mateixos per trobar els recursos necessaris per afrontar un pla d’acció de millora en la nostra gestió del temps i productivitat.

Després ens fixarem en el nostre entorn físic de treball per treballar aspectes que facin que aquest jugui al nostre favor. A partir d’aquí detectarem les nostres prioritats per poder encaixar de forma eficaç en la nostra jornada.

“L’ansietat es conseqüència de la falta de control, organització, preparació i acció”      David Kekich

Finalment veurem aspectes i detalls que milloraran la nostra productivitat personal i la nostra eficiència, afegint-los al nostre pla d’acció personal. Marxarem amb el que serà el nostre pla d’acció per aplicar immediatament.

Objectius

 El programa d’ORGANITZACIÓ EFICAÇ PER A SER MÉS PRODUCTIUS proporciona als participants la formació necessària, teòrica i pràctica, per a que puguin:

 • Millorar de forma considerable l’eficiència i productivitat a partir d’assumir el control i la gestió del nostre temps.
 • Reduir l’estrès que suposa la sensació de no arribar a complir amb els objectius.
 • Augmentar la capacitat de treball i poder assumir nous reptes.
 • Millorar la organització i el lideratge a partir d’una millor resposta amb l’entorn (client intern-extern).
 • Ser més eficients i productius.
 • Millorar en la qualitat, en els compliments de terminis, en la reducció de costos i en les condicions pròpies de la nostra feina i del dia a dia.
 • Treballar en un pla d’acció personalitzat i realista per posar-lo en pràctica immediatament.

Participants

Los participants al programa son persones que tinguin interès i necessitat en millorar la seva organització, eficàcia i productivitat a la feina. Persones que es senten desbordades i no arriben al compliment  dels objectius diaris.

Currículum

 1. Creant consciència sobre la gestió del temps i l’entorn de treball.
 • Analitzant el present respecte a la gestió del nostre temps (consciència del punt de partida).
 • Autodiagnòstic de la gestió del temps. El valor del temps.
 • Característiques del temps, lleis i principis. El “lladres” de temps.
 • L’entorn físic de treball a partir del Lean Management.
 1. Principis de gestió personal. Priorització i planificació.
 • Detectar prioritats a partir dels objectius i les responsabilitats. Analogia sobre el temps.
 • Pla d’acció diari i setmanal a partir de l’analogia del temps.
 • Reunions veritablement efectives.
 • 5 passos per administrar el flux de treball
 • 5 fases de la planificació de projectes
 • Estableix primer el primer. Principis de gestió i productivitat personal.

Metodologia

Per aconseguir un alt impacte i fer que les persones assistents incorporin els aprenentatges a mode d’hàbits en el seu dia a dia, utilitzem diferents metodologies com:

 • Adaptació dels continguts a les expectatives i a les problemàtiques concretes dels assistents.
 • Tècniques de Coaching.
 • Analogies i metàfores.
 • Imatges i vídeos per a la reflexió o la introducció de temàtiques.

Format

Aquest programa és en format conferènciaformació o workshop.

Durada

La durada d’aquesta proposta pot anar d’entre 4h – 12h depenent del nombre de participants i de les necessitats de l’organització o empresa.

PROPERES EDICIONS DEL PROGRAMA

Edició a Barcelona – Juliol 2017 – 2 mòduls 8h – 250€ – PLACES LIMITADES – Lloc

 • Dimecres 12 de juliol 2017 – 9:30 a 13:30 (4h)
 • Dimecres 19 de juliol 2017 – 9:30 a 13:30 (4h)

Inscripcions >>

Per més informació pots contactar amb mi a través del formulari

DEMANA MÉS INFORMACIÓ SENSE CAP COMPROMÍS

Nom (obligatori)
Email (obligatori)
Comentari
 

ALGUNS TESTIMONIS

Decidí apuntarme al curso de “Gestión Eficaz de Personas (RRHH) en la PYME”.
El curso se hizo ameno, con bastante teoría pero también con mucha práctica, videos y ejercicios de Roll Play. Además un factor importante era nuestra relación con el formador y con los mismos participantes, donde hubo mucha comunicación y aportación de ideas. Todos éramos profesionales enfocados al ámbito de RRHH, muy dispares entre sí, pero de gran valor consiguiendo ver cómo se vive un mismo departamento de RRHH en áreas o sectores muy distintos (ya sea sector textil, sector médico-sanitario, fábricas de producción, sector informático o de automovilismo, entre otros).
El formador, Josep Moulines, fue sin duda quién aportó ese plus especial al curso; su amplia trayectoria laboral, su profesionalidad y seguridad en todo lo que hace, su cercanía, paciencia y buen humor, su compromiso con el trabajo y hacia nosotros mismos, así como su visión tanto en departamentos de producción como departamentos de RRHH, aportó ese enriquecimiento global, regalándonos ejemplos y situaciones que se viven día a día en las empresas y que aportan valor a nuestro trabajo. Él conseguía que nos paráramos a pensar en qué podíamos mejorar, qué podíamos cambiar y cómo seguir creciendo en nuestro día a día. Personalmente, yo terminaba cada sesión con mil ideas de lo que debía hacer nada más llegar a la oficina y que he ido y sigo aplicando poco a poco en Boboli.
Sin duda alguna, recomendaría realizar este curso a cualquier persona perteneciente a un departamento de RRHH, con ideas e iniciativas que poder aportar e implantar en la empresa, ya que te permite ampliar miras y saber qué pasos seguir para conseguir el éxito que todos buscamos.
Un auténtico placer haber participado en este curso y compartir experiencias con Josep Moulines. Seguiremos trabajando juntos en el futuro, casi con certeza.
Mireya Monterde - Responsable de Recursos Humanos, Boboli
Un curs d’en Josep suposa un abans i un després, ja no només per la qualitat del ensenyament amb un temari molt ben enfocat, claredat en les explicacions i un desenvolupament amè i pràctic sinó per què després de cada classe surts amb un reforç a nivell personal important.
Si vols que les coses passin has d’intervenir. Surts amb la idea que es poden canviar coses i el més important, tu ets capaç de fer-ho.
Ester Baltà - Responsable de Recursos Humans, AIS Aplicaciones de Inteligencia Artificial, S.A
En el transcurs de la formació a mida sobre “gestió eficient de persones”, vàrem prendre consciència de quins eren els punts de millora i sobretot vàrem aprendre a buscar i trobar de forma espontània les eines necessàries per gestionar-los i millorar així el nostre funcionament intern.
Estem contents amb l’aportació que ha fet en Josep a l’Empresa en el sentit que ens ha fet veure la necessitat de certs canvis en la forma de treballar, tant a nivell personal com en equip.
Hem assolit satisfactòriament els objectius que ens havíem marcat en el moment d’iniciar la formació amb en Josep.
Damià Omella - Director Tècnic, CERTIS Obres i serveis
Durant el transcurs de la formació en “Gestió eficient de persones a la PIME” no només vaig aprendre a nivell formatiu d’en Josep, sinó que la seva formació anava més enllà.
El clima que crea és excel·lent i et fa sentir ple d’energia, positivisme ja que et dona eines molt eficaces. Recomano amb escreix les formacions d’en Josep Moulines perquè és un formador dels millors que he conegut.
Gaudeix amb la seva feina i és molt generós en voler compartir el seu know-how amb els seus alumnes. No serà la darrera formació que faci amb ell. Estic totalment convençuda.
Eva Mestres - Advocada / Cap Recursos Humans, Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Quan vaig rebre informació del curs de “Gestió eficient de persones (RH) a la PIME”, no vaig dubtar en poder inscriure’m.
Assistir a les classes d’en Josep em va tenir encara més motivada. L’enfoc des del cor i les emocions és clau per aconseguir el compromís de les persones.
Vàrem tocar molts temes: des de la selecció de personal, gestionar, dinamitzar i sempre parlant de persones, com ajudar-les a créixer, incloure-les, per caminar i donar bons rendiments a l’empresa. Resultat? tothom hi surt guanyant; Empresa, empresari i treballadors.
Per tant, nomes us puc dir que no dubteu, si el vostre personal esta desmotivat, teniu absències, baixes laborals, busqueu estratègies per obtenir un millor clima laboral i no acabeu de trobar les maneres i les formes, assistiu i participeu als cursos de formació d’en Josep.
Lourdes Tuneu - Responsable d’Atenció al Ciutadà i secretària de direcció , EAP Osona Sud Alt Congost
“Gestió Eficient de Persones per a PIMEs”, un curs pràctic, engrescador, motivador. En Josep et dona les eines, per aconseguir aquesta eficiència, i les ganes de provar la seva aplicació tant en l’àmbit professional com en el personal”.
Gemma Solanes - Directora de Recursos Humans, La Mallorquina
Vaig realitzar el curs de “gestió eficient de persones (RH) a la PIME” per que volia adquirir coneixements per poder millorar la gestió de RH a la nostra empresa. El curs m’ajuda molt pel seu contingut, en Josep aporta molta experiència i proximitat, ha fet que el clima del curs fos molt participatiu i amè. Recomanaria el curs a tothom que vulgui tenir persones més motivades en la seva empresa.

M’agrada molt aquesta frase: “El mejor profesor no es aquel que sabe más sinó aquel que hace que el alumno aprenda más”, Josep, tu tens molts coneixements de RH i has fet que nosaltres aprenguem molt.! Ets el meu referent a seguir!!!

Mònica Sànchez - Responsable d'Administració i Recursos Humans, Apen
Puc afirmar que el curs de “Gestió eficient de persones (RH) a la PIME”, em va donar eines i solucions, també a través de les experiències compartides amb la resta de companys del curs, per poder abordar aquest problema i fer funcionar l’equip, de manera que els objectius comuns passessin per davant dels individuals i millorant els aspectes relacionals del grup.

Si m’hagués de quedar amb un concepte d’entre tots els apresos, seria amb la necessitat de crear empaties també amb les persones que no són com nosaltres, i una manera de fer reaccionar a les persones és mostrant-los com les seves reaccions ens fan sentir.

Recomanaria molt i molt aquest curs, tant a nivell professional com personal, bàsicament per la persona que el dirigia, Josep Moulines, que va saber incloure magistralment dins el temari aspectes relacionats amb el coaching i el desenvolupament personal i la gestió de les emocions molt interessants.

Noelia Blanes - Responsable de protocol i Relacions Institucionals, ACB
Vaig considerar que era necessari tenir una visió global del que representava la gestió de les persones i em va ser atractiu realitzar el curs de “Gestió eficient de persones (RH) a la PIME”. La veritat es que les meves expectatives han estat cobertes amb escreix doncs considero que no només tinc una visió genèrica del tema, sinó que amés, he assolit coneixements novedosos i pràctics que em permeten orientar i planificar de manera eficient el talent a la meva institució.
D’alguna manera m’he “reinventat”, gracies a les explicacions clares i planeres del Josep Moulines. Ha estat un conductor entranyable que ha comunicat amb tots i ens ha traslladat el millor d’ell. Això s’encomana i l’ambient del curs ha estat immillorable.
Rafael Montes - Responsable de Recursos Humans i Relacions Laborals, Fluent Solucions
L’empresa va organitzar un curs de gestió eficaç de persones a mida per als directius, impartit per en Josep Moulines. Aquesta formació ha marcat un abans i un després tant a nivell individual com d’empresa. Aquest curs ha estat clau per iniciar amb la professionalitat d’en Josep un seguit d’actuacions, pautes i estratègies per millorar les relacions laborals, per fer més forta la cultura organitzativa i promoure el bon clima laboral, que de ben segur ens ajudaran a tenir una empresa organitzativament més saludable.
Rosa Aregall - Responsable d'Administració i Finances, CERTIS Obres i serveis
Haver compartit amb en Josep la seva visió en la gestió de les persones m’ha obert els ulls. I m’ha obert els ulls no estrictament pel contingut del curs, que també, sinó que m’ha obert els ulls per que la seva manera d’expressar les coses i la seva vocació en la feina que fa, va despertar en mi més atenció que qualsevol altre formació que hagués pogut rebre .

Resumint-ho en una sentència: vaig aprofitar-me de les seves “competències” per veure ben clar com tenim que gestionar-nos a partir d’ara les persones que conformem la nostra empresa.

Toni Atencia - Cap de projectes, V13 Consultoria