Elements clau de màrqueting de RH

Associar  el  màrqueting  en  l’àrea  de Recursos  Humans  (RH) a alguns encara els pot semblar estrany. Però  només  si ho miren amb les  ulleres del  passat segle XX.

Parlem de 6+1 elements clau de màrqueting de RH. 7 formes de “vendre” més i millor l’area de Recursos Humans.

SENS   DUBTE,   EL   GRAN   AVANTATGE COMPETITIU    DE    LES    EMPRESES    AL SEGLE  XXI  el  conforma  la  seva  Capital Humà, és a dir: les persones i els equips. Però  per  vendre  més  i  millor  aquesta  àrea,  cal  tenir  algunes  coses  molt  clares  i  perfectament  integrades.

Aquests  són els  6  +  1 elements clau del màrqueting aplicats als RH:

1. Les persones com a avantatge competitiu. Les empreses ja no només es diferencien pel producte o servei que ofereixen. Cal que ho facin també per les persones que en formen part. El talent i l’aportació de tots i cadascun dels individus que conformen una companyia són factors clau per assolir els reptes de futur i per diferenciar-se de la competència. Cal sentir-se així.

2. Públic objectiu clar. RH ha de tenir ben clar a qui s’adreça, quin és el seu públic objectiu, els seus clients. Ha de saber quines són les seves necessitats per poder oferir-los les millors solucions. Per tant, cal que faci les preguntes adequades i, sobretot, escolti. Els clients només veuran útil una empresa si veuen que des de RH tenen clar a qui es dirigeixen.

3. Orientació al client intern. O dit d’una altra manera: de la mateixa manera que les empreses han de tenir vocació de servei per cobrir les necessitats i superar les expectatives dels seus clients, RRHH també ho farà amb les persones que formen part de la mateixa empresa.

4. Aportació de valor real. RH ha d’abandonar el “fer per fer”, per deixar pas a l’eficiència i la màxima aportació de valor real. El futur passa per fer el que cal fer, en el moment adequat i en la justa mesura.

5. Orientació a resultats. Els departaments de RH han de marcar objectius clars i obtenir resultats alineats amb l’estratègia de l’empresa, de l’equip i del propi rol.

6. Facilitador del canvi. RH ha de posar a l’abast del personal tots els elements necessaris per facilitar el desenvolupament i l’aportació de talent, el compromís i el canvi cap a l’assoliment d’objectius.

+1 Posicionament estratègic. La funció de RRHH hauria d’ocupar un lloc estratègic i estar a la “cuina” de les decisions de l’empresa. Per ser transcendent, cal que la seva sigui una tasca realitzada amb exclusivitat, ja sigui interna o externament.

Descarrega’t AQUÍ l’article en pdf publicat per Món Empresarial