Ofertes de feina

Home/Ofertes de feina
Ofertes de feina 2018-07-25T20:40:01+00:00

Ofertes de feina

En aquest moment no tenim cap oferta de feina en curs.

Inscriu-te a la web a través d’alguns dels formularis i t’informarem de futurs processos.

Gràcies!

RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANS

Companyia de Programari d’Infraestructura, especialitzada en Productes middleware d’integració i gestió de serveis basats en missatgeria mòbil i e-mail per al sector financer, busca un/a Responsable de Recursos Humans.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Es responsabilitzarà del Dep. de RRHH, incloent l’acompanyament en els processos necessaris per aconseguir amb èxit els reptes presents i futurs de la companyia, tant a Espanya com a Llatinoamèrica. Reportarà directament a la Direcció General.

Funcions a desenvolupar:

 • Assessorar la Direcció General i a les diferents Direccions Funcionals i Rbles intermedis, en matèria de direcció de persones i d’equips, retenció del talent i bones pràctiques en la gestió del personal de l’Organització.
 • Vetllar per la contribució d’una cultura organitzativa alineada als valors corporatius i a l’estratègia de l’empresa. Fomentar-la en totes les polítiques i actuacions vinculades als RRHH.
 • Alinear a les persones amb els objectius estratègics de la companyia, actuant com a facilitador entre els empleats i els seus superiors jeràrquics, per mantenir un sistema organitzatiu proactiu i orientat als resultats.
 • Implantar una cultura de desenvolupament i millora contínua per potenciar la detecció, captació, retenció i fidelització del talent. Planificar accions formatives per a càrrecs intermedis i Directors de Departament, per tal d’oferir-los suport en la gestió d’equips.
 • Definir i desenvolupar el sistema de gestió de l’acompliment, plans de promoció interna, plans de carrera dels empleats/es, detectar les necessitats formatives, implantar el Pla de Formació anual de la companyia, etc.
 • Elaborar la descripció dels llocs de treball, documentar els processos organitzatius, actualitzar l’organigrama actual per a crear una estructura organitzativa eficient i en concordança amb els objectius estratègics de la companyia.
 • Identificar i implantar canals de comunicació adequats que permetin una informació fluida i eficaç entre els diferents departaments de l’empresa.
 • Definir, planificar i desenvolupar els processos de selecció i/o de desvinculació de persones. Entrevistes d’acollida i entrevistes de sortida. Dissenyar i implantar el model de gestió per competències, inventari de personal, pla de polivalències, etc.

FORMACIÓ I REQUISITS

 • Experiència acreditada superior a 5 anys en posició generalista i polivalent d’un departament de RRHH en una Organització, i / o en Consultoria de desenvolupament Organitzacional de RRHH, realitzant projectes en els diferents àmbits de treball (selecció, formació i desenvolupament organitzacional).
 • Màster o Postgrau en Direcció de RRHH a les Organitzacions. I Graduat en Psicologia (especialitat Industrial), ADE, Dret o equivalent.
 • Disponibilitat i mobilitat (2 viatges / any a Llatinoamèrica).

COMPETENCIES

Operativitat, resolució. Empatia, orientació a les persones. Habilitats comunicatives. Iniciativa i proactivitat. Orientació a resultats. Visió estratègica. Compromís i polivalència. Adaptació, flexibilitat. Judici, criteri.

L’EMPRESA OFEREIX

 • Incorporació en una empresa en plena dinàmica de creixement i expansió, a nivell internacional.
 • Lloc de treball estable, de llarg recorregut professional i amb alt grau d’autonomia.
 • Entorn de treball altament professional i exigent, orientat a l’eficiència i l’excel·lència.
 • Ubicació de la seu al centre de Barcelona.
 • Contracte indefinit i jornada laboral de 29 hores setmanals.
 • Horari: de dilluns a divendres de 9:00 a 14: 00h; dimarts i dijous de 15:00 a 17:00.
 • Retribució segons perfil professional del candidat / a + paquet de retribució flexible (tiquets de transport, restaurant i guarderia, mútua de salut i assegurança d’accidents).

Interessats/des enviar CV actualitzat a través de rrhh@leanupgroup.com, indicant en l’assumpte: RRH

DIRECTOR/A COMERCIAL

Empresa constructora que desenvolupa la seva activitat en l’àmbit de l’obra civil, l’edificació i els serveis, tant per a entitats públiques, com per a clients privats busca DIRECTOR/A COMERCIAL per a la zona de Barcelona.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Es responsabilitzarà d’aconseguir captar nous clients solvents per a l’empresa i ajudar a mantenir el volum actual de facturació, diversificant la tipologia d’obres i ampliant la cartera de clients.

Funcions a desenvolupar:

 • Identificar / Captar nous clients.
 • Fer el seguiment de la preparació de l’oferta pel departament d’estudis i realitzar gestions externes amb els sol·licitants d’ofertes.
 • Representar l’empresa davant clients.
 • Revisió / Negociació dels contractes amb els clients.
 • Investigar i preveure l’evolució dels mercats, anticipant les mesures necessàries per adaptar-se a les noves tendències.
 • Seguiment de clients actuals per assegurar que estan satisfets amb el servei i fer seguiment de futurs projectes.
 • Aconseguir millorar les possibilitats d’obtenir adjudicacions gràcies a les seves gestions.
 • Contactes amb administracions públiques, organismes oficials, locals, etc.
 • Realitzar les previsions anuals de contractació i el seu seguiment.

FORMACIÓ I REQUISITS

 • Titulació mínima: Universitària superior o mitjana, principalment en enginyeria o arquitectura.
 • Experiència mínima de 10 anys en tasques comercials i de desenvolupament de negoci en el sector de la construcció.
 • Es valorarà molt positivament l’aportació de cartera de clients.
 • Informàtica a nivell d’usuari: processadors de textos, base de dades, full de càlcul, prest, etc.
 • Idiomes: català i castellà.
 • Coneixements específics: Habilitats de negociació, planificació d’estratègies comercials, dotat per relacionar comercialment, capacitat de treball en equip amb la resta de departaments de l’empresa.

COMPETENCIES

Compromís amb l’Organització, negociació, orientació al client, orientació a resultats, comunicació, tolerància a la pressió, organització i planificació, perspectiva estratègica, orientació a les persones, obtenció i anàlisi de la informació.

L’EMPRESA OFEREIX

 • Incorporació en una empresa en plena dinàmica de creixement i expansió.
 • Lloc de treball estable, de llarg recorregut professional i amb alt grau d’autonomia.
 • Entorn de treball altament professional i exigent, orientat a l’eficiència i l’excel·lència.
 • Ubicació de la seu la província de Barcelona.
 • Contracte indefinit i jornada laboral de 40 hores setmanals.
 • Horari: de dilluns a dijous de 9.00 a 18.00 h; Divendres de 8:00 a 15:00.
 • Retribució fixa segons perfil professional del candidat / a + retribució variable.

Interessats/des enviar CV actualitzat a través de rrhh@leanupgroup.com, indicant en l’assumpte: DC